Auto-moto desatero
1. Dívejte se do zrcátek, a to častěji než jednou za minutu. Zezadu se neblíží jen rychlí motorkáři, ale i sanitky, požárníci nebo jen ti, kteří opravdu někde musí být na čas a nemohou vám vysvětlovat proč. Ubude pak překvapení z leknutí, způsobených nepozorností.

2. Motorkář ocení, pokud mu v zácpě uvolníte cestu, vždyť jsou to jen dva malé pohyby volantem. Že vám poděkoval, poznáte podle rozsvícení obou blinkrů (u modernějších modelů z posledních 5 let), mávnutím ruky, případně nohy, pokud má ruce zaměstnány.

3. Nemstěte se někomu jinému. Pokud vás nějaký zběsilý motorkář vyděsil nebo ohrozil, nemá smysl se za to mstít někomu jinému. To samé platí i opačně.

4. Věc, vypozorovaná na známém a trochu divokém pařížském okruhu kolem centra ? Peripherique. I zde ale fungují jakási nepsaná pravidla. Peripherique má místy 4 a více pruhů, motorky a skútry projíždějí kolonami mezi dvěma pruhy, které jsou nejvíce nalevo („nejrychlejšími“), automobily jim tam bez nějakých naschválů vytvoří větší uličku, aby nedocházelo ke zbytečným kontaktům. Nikdo zde také zbytečně neotvírá dveře.

5. Vyhazování věcí z auta za jízdy je křupanství ? pokud za vámi jede někdo na motorce a přistane mu PET lahev v obličeji nebo nedopalek na bundě, nečekejte, že si vás bude vážit. Podobně nadšen bude motorkář, pokud použijete ostřikovače při čekání na křižovatce.

6. To, že je motorka relativně úzká, neznamená, že se vejde vždy do necelého metru vozovky. Platí to samozřejmě i naopak ? hledání ideální stopy pro motorku neznamená, že vede v protisměru, v kterém jede jakékoli auto.

7. Poučka pro motorkáře, který se pracně prodere před čekající auta na semaforech: měl by mít dostatečně zvládnutou akceleraci, tj. měl by vyjet tak, aby auta nezdržoval, a ne půl minuty hledat „kvalt“.

8. 99,9 procent automobilů nemá šanci v dynamice (akcelerace, decelerace) konkurovat třebas průměrnému ojetému motocyklu z 90. let. To je fakt, vyplývající z fyzikálních zákonů, mimo jiné s těmito důsledky: věci neznalý automobilista často nedokáže odhadnout, co motocyklista dokáže v dané situaci udělat/udělá, protože při svém předvídání situace přisuzuje motocyklu „automobilové“ – „pomalé“ vlastnosti.

Na druhé straně motocyklista, který se už půl dne vesele prohání vesměs třícifernými rychlostmi, obtížně přizpůsobuje své zrychlené vnímání reality pomalejšímu světu automobilů a někdy ho to vyprovokuje ke zbrklým reakcím. Uvědomit si toto rozdílné vnímaní rychlosti a přizpůsobit ho situaci je důležité.

9. Podstatou dopravy auty a motocykly je rychlé přemístění odněkud někam, ale i v tomto „oboru“ se vyplatí trpělivost, klid a chladná hlava. Jak ve stylu jízdy, tak v řešení případných, často malicherných sporů.

10. Kde je to dovoleno, jezděme rychle, ale fair play.

Mnohé rady se mohou zdát samozřejmé, přesto valná většina nehod vzniká právě nerespektováním těch nejzákladnějších psaných i nepsaných pravidel jízdy na motorce.

1. Technika
Ještě před jízdou se vyplatí kontrola životně důležitých věcí na stroji. Jezdec na motocyklu je v kontaktu s vozovkou jen prostřednictvím dvou poměrně malých plošek, a tak není od věci průběžně kontrolovat úbytek vzorku pneumatik. Pravidelná kontrola před každou jízdou by se neměla vyhnout také stavu brzdových destiček, funkčnosti světel (hlavně brzdových), případně napnutí řetězu (u motorek, které ho mají).

2. Výbava
Odpovídající výstroj sice sama o sobě nehodě těžko zabrání, alespoň však dokáže zmírnit její případné následky. Šetřit se zvláště nevyplácí při pořizování přilby.
Ke každému typu stroje se hodí stylově trochu jiné oblečení, nicméně kraťasy a tričko patří maximálně na koloběžku. Pomyslným ideálem je kožená kombinéza s protektory na klíčových partiích.

3. Rychlost
Bezkonkurenčně nejčastější příčinou motocyklových nehod je nepřiměřená (čili vysoká) rychlost, která následky jakékoli jezdecké chyby nemilosrdně násobí. Nesmyslné a krátkozraké je ale jezdit na doraz všude. V obci, v nepřehledných situacích, při vysoké hustotě provozu. Pro ostré ježdění na hraně možností jsou samozřejmě nejvhodnější uzavřené závodní okruhy.

4. Zatáčky
Při projíždění zatáček s nejasným výhledem je žádoucí předvídat nebezpečí a předem si cvičně představit svou reakci na potenciální krizovou situaci (zaparkovaný náklaďák, jámu na vozovce, štěrk apod.).
Přitom je dobré mít na paměti, že brždění přední brzdou v zatáčce je sice možné, nemůže však být příliš razantní ? případné následné podklouznutí předního kola je totiž většinou nezvratné.

5. Koncentrace
Dosti opomíjenou, ale neméně podstatnou záležitostí je psychika. Radost z jízdy na motorce má svůj chemický základ: Adrenaliny, serotoniny a různé další látky se vesele prohánějí po mozku a udržet to všechno pod kontrolou není nic jednoduchého.
Ale právě toto je jedno z mistrovství jízdy na motorce: udržet emoce a vzrušení na blahodárné úrovni a nenechat se jimi ovládnout, zkrátka i při té vší radosti zůstat chladnokrevný a nenechat si těmito látkami rozostřit koncentraci. Ze stejného důvodu není moudré sedat na motorku rozzuřený nebo jinak „rozhozený“.

6. Předvídavost
Další duševní rada se týká předvídání, které je součástí jezdecké inteligence (zatímco koncentrace je o zvládnutí temperamentu).
Předvídání nebezpečných situací je na motorce vzhledem k případným možným následkům na tělesné chránce ještě důležitější než v autě. Traktor nedaleko vaší budoucí trajektorie (byť na poli), jakékoli křížení cest (a je jedno, jestli jedete po hlavní), průjezd obcí ? to všechno jsou signály vysokých potenciálních rizik, které předvídavý jezdec zahrne do svého kalkulace jízdy. Vždy je nutné udržovat si možnost adekvátně zareagovat, případně hledat únikovou trasu.
Pokud už je nehoda neodvratná, není dobré lpět na stroji do poslední chvíle srážky. Správné je včas motorku opustit a pokusit se ji zahodit co nejdál, aby při jejím případném neovladatelném pohybu nedošlo k dalším fatálním škodám.

7. Mokro
Základní rada pro jízdu na mokrém povrchu zní: zpomalit a přizpůsobit podmínkám nejen rychlost samotné jízdy, ale i všechny akce a úkony, které jezdec provádí. Při řízení, akceleraci i při brždění nebo náklonech si nelze dovolit to, co na suchém povrchu. Zvláště na brzdovou páčku je třeba sahat s nejvyšší opatrností.

8. Situace
Existují dopravní situace, které nehody přitahují. Jízda na zelenou či po hlavní silnici, do které ústí vedlejší, není zárukou toho, že do ní někdo neplánovaně nenajede, zvláště pokud na motorce jedete rychleji, než je povoleno.
Zkrátka opět se vyplatí předvídat a počítat s nejhorším. To, že jste podle vašeho názoru „v právu“, neznamená, že na tomto místě nemůžete mít za týden pomníček.
Další kritickou situací je předjíždění.

9. Ostatní účastníci
Množstvím jsou na silnicích nejrozšířenější osobní automobily. Mezi nimi jsou však značné rozdíly, vyplývající z typu, stáří a stavu automobilu. Pozorný jezdec po jistém čase dojde k poznání, že se jednotlivé typy automobilů chovají podobně ? a podobně se chovají i jejich řidiči. Pozorování, sběr těchto informací a vytváření odhadu budoucí situace na jejich základě je důležitou součástí jezdecké inteligence.

10. Kaskadérské kousky
Jízda po zadním kole je efektní, její nevýhodou je ale špatný přehled o situaci před motorkou. Nácvik i provozování tohoto kabaretního čísla se vyplatí někde v uzavřeném prostoru mimo běžný provoz, kde jezdce může překvapit v protisměru maximálně čmelák. Totéž platí o dalších oblíbených prostocvicích, přinášejících zvýšená rizika (postavení stroje na přední kolo, gumování).
převzato z www.motorkari.cz